Hevoskyläkyselyn tulokset ja jatkotoimenpiteet

Syksyllä pidetyn hevoskyläkyselyn tuloksia voi tarkastella näistä alla olevista koosteista. Koosteissa on poimittu erikseen asukkaiden ja yrittäjien näkökulmia.

Yhteenvedot kyselyn tuloksista:
Asukkaat
Yrittäjät
Webpaneeli

Jotta hyväksi havaittu konsepti saa lihaa luiden ympärille, ryhdytään selvittämään hevosharrastamiseen ja -yrittämiseen perustuvan alueen toteuttamista ensimmäiseksi Jokelan taajaman etelälaidalle. Alueen rakentaminen edellyttää rakentamista ohjaavien kaavojen osalta muutoksia ja päätöksiä, joita varten tehdään vuoden 2017 aikana suunnitelmia ja selvityksiä. Ensin selvitetään teknisiä seikkoja alueen rakentamiseen liittyen, mm. raideliikenteen aiheuttama melu ja sen torjunta, maaperän rakennettavuus ja kunnallistekniikan tarpeet.

Advertisement